Κλέφτες καταστημάτων, του Χιροκάζου Κόρε-Έντα

Θέμις Άμαλλου