Το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογάλων Εργαζομένων/Κίνημα για την ανασυγκρότηση του Κόμματος του Προλεταριάτου, για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 6ης Οκτωβρίου του 2019

Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογάλων Εργαζομένων