Μαζική και μαχητική η σημερινή κινητοποίηση των μαθητών στη Βέροια

Βέροια