Ξεκινάει άμεσα ο εμβολιασμός στην Ελλάδα. Το εμβόλιο θα έρθει αργότερα.

Έχομεν σχέδιον εμβολιασμού. Εμβόλιον ακόμα δεν έχομεν αλλά αυτό δεν έχει ουδεμία σημασία.