ΠΟΕΔΗΝ: Όχι στις Καταργήσεις-Συγχωνεύσεις Νοσοκομείων

Δελτίο τύπου