Νορβηγία και Φινλανδία διακόπτουν τις εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία

«Η Φινλανδία δεν εξάγει υλικό άμυνας σε χώρες που κηρύττουν πολέμους ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα»