Τέλος στην προσαύξηση (τριετίες) του κατώτατου μισθού λόγω προϋπηρεσίας επιδιώκει ο ΣΕΒ

Μια από τις πιο σημαντικές εργατικές κατακτήσεις, τίθεται εκ νέου επί τάπητος