Το καπιταλιστικό σύστημα καταστρέφει το περιβάλλον και κερδοσκοπεί με την … «προστασία» του

Η κλιματική αλλαγή ως αφορμή για «πράσινη μετάβαση» και χρυσές δουλειές