Κυβερνητική πολιτική καμένης γης

Αναγγελία νέου θεσμού: “του αναδόχου αναδάσωσης”