Ένα σύντομο σχόλιο για τις εκπαιδευτικές θέσεις του νέου προέδρου του ΙΕΠ

Αυτή είναι η δική μας κόκκινη υπογράμμιση απέναντι στον νέο πρόεδρο του ΙΕΠ