Οι αθέατες όψεις της καθυστέρησης – εγκατάλειψης των σπουδών

Τι συμβαίνει λοιπόν;