Άταφος νεκρός* η αξιολόγηση: «Προς νέα αναβολή η αξιολόγηση καθηγητών» – «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (Τετάρτη 30/11/22)

«Η εφαρμογή του εγχειρήματος κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ θεωρούνται αναμενόμενες και οι αντιδράσεις σε περίοδο, μάλιστα, προεκλογική»