Τον άρτον ημών τον επιούσιον ή στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα

Μεγαλοσχήμονες αστοί διαπιστώνουν πως η αγροτική παραγωγή της χώρας δεν πάει και τόσο καλά!