Η κάμψη και καθήλωση του ΚΚΕ σχετίζεται με τη γενική ιδεολογικοπολιτική γραμμή του

Ο αριστερός κόσμος, η εργατική τάξη και ο λαός μας έχει ανάγκη από μια πραγματική αριστερή πολιτική