Ομοσπονδία Ιδ. Υπαλλήλων Ελλάδας: στο ίδιο έργο θεατές – Κίνδυνος νέας διάλυσης του Συνεδρίου ενώ τρέχει ανοιχτή απειλή διάσπασης της ΟΙΥΕ!

Ανακοίνωση ΕΡΓΑΣ