Συγκέντρωση & διαδήλωση της Λαϊκής Αντίστασης – Αριστερής Αντιιμπεριαλιστικής Συνεργασίας στα Νότια για το Κάστρο του Υμηττού

ΛΑ-ΑΑΣ, Κάστρο Υμηττού