Κυβερνητικές πονηριές: Δε διορίζουν εκπαιδευτικούς και με … φαντάρους «καλύπτουν» τα κενά!

Εκπαίδευση με στολή