Κάρτα εργασίας: φύλλο συκής στην καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων

H καταστρατήγηση των εργατικών δικαιωμάτων από τον εργοδότη καλά κρατεί!