24 Νοέμβρη πριν 160 χρόνια (1859): Δημοσιεύεται “Η καταγωγή των ειδών” του Δαρβίνου που άλλαξε τις ιδέες της ανθρωπότητας για την εξέλιξη του κόσμου

Κάρολος Δαρβίνος