Κάνδανος: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το χωριό που αντιστάθηκε στους Ναζί (1941)

Εκθεμελίωση ολόκληρου οικισμού