Πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 8ου Κάμπινγκ της “Πορείας”- Δρέπανος Ηγουμενίτσας (1-8/8/2010) – Ελεύθερη Είσοδος για όλους πλην των εκδρομών

Κάμπινγκ της “Πορείας”