Υπουργείο Παιδείας: Κάγκελα παντού και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού

Σύλλογος Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπουργείου Παιδείας