Απόλυση δημοσιογράφου “επειδή δεν πηγαίνει χαρούμενη στη δουλειά της”

Απαράδεκτη συμπεριφορά της εργοδοσίας