Ο Καρλ Μαρξ για την Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά

Πέτρος Κορφής