Η επικράτηση του φασισμού στην Ιταλία

Η εκλογική άνοδος των νεοφασιστών στην Ευρώπη και η εισδοχή τους σε ορισμένες κυβερνήσεις αναμφίβολα τροποποιεί το πολιτικό σκηνικό