Ακυρώθηκε μεταμόσχευση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου

Υπηρετούν μόλις εννέα αναισθησιολόγοι από 40 που προβλέπονται