Αυτοί που μας έμαθαν πώς να αγαπάμε την Ελλάδα! (για την Ιουλία Μπάκαρη που έφυγε πρόσφατα)

Η Ιουλία Μπάκαρη – Μαντζουράνη ήταν ανθυπολοχαγός της 9ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ