Το ξεδίπλωμα του αντιρεβιζιονιστικού αγώνα στην Ελλάδα

Η γέννηση του σύγχρονου μαρξιστικού – λενινιστικού κινήματος σηματοδοτήθηκε από την έκδοση του περιοδικού «Αναγέννηση» το 1964