Κουμπαράς για τους «επενδυτές» το ιδιωτικοποιημένο ταμείο επικουρικής ασφάλισης

“Το νέο σύστημα είναι εκτεθειμένο στον επενδυτικό κίνδυνο της αγοράς”