Η επική αποτυχία ιδιωτικοποίησης των νερών στην Αγγλία

Η οργή των Βρετανών εναντίον των ιδιωτικών εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης έφτασε πρόσφατα στα ύψη