Ορισμένα βασικά ζητήματα της ιδεολογικοπολιτικής πάλης

Από τον φιλοσοφικό υλισμό μέχρι την καπιταλιστική παλινόρθωση