Λιμοκτονών θνήσκω…

Ιστορικό διήγημα, Θ. Μπελίτσος