Καταστροφική κυβερνητική πολιτική

Μόνο η μαζική κινητοποίηση του εργατικού λαϊκού παράγοντα μπορεί να δώσει διέξοδο