Μ-Λ ΚΚΕ (Κ.Ο Ιωαννίνων) Παρεμβάσεις σε Γιάννενα και Θεσπρωτία

Με μαζικό αγώνα να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική!