Θειάς Κατίγκως: προς Κορνήλιον Καστοριάδην επιστολή

“Της θείας μας τα γράμματα τα βλέπει ο Βούδας και ζηλεύει”