Όταν ο θάνατος δεν είναι αριθμός, αλλά έχει πρόσωπο

Και το συγκλονιστικό Αντίο της: Ebuonvento! Καλόν άνεμο!