Στα χνάρια των Μαχητών του ΔΣΕ: Η πορεία των χιλίων αόπλων της Ρούμελης (1948)

Έκθεση του Γ. Βοντίσιου (Γούσια) αρχιστράτηγου του ΔΣΕ