76 χρόνια πριν (13 Οκτώβρη 1944): Η μάχη της Ηλεκτρικής

Στις 13 Οκτωβρίου 1944