17 Απριλίου, Ημέρα του Παλαιστίνιου Αιχμαλώτου

Λευ­τε­ριά στους Πα­λαι­στί­νιους Πο­λι­τι­κούς Κρα­τού­με­νους στις Ισ­ραη­λι­νές φυ­λα­κές!