Το 2016 η χρήση κάμερας σε τάξη είναι παράνομη, ενώ το 2020 νόμιμη; (Σχετικά με τη στάση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Εκπαίδευση