Σύντομο… ζάπινγκ !

Σήμερα επίχρυσο «αγκίστρι» είναι το εύκολο χρήμα, η άμεση προβολή και η «αιώνια νεότητα»