Σ’ έναν αλλοτινό Νοέμβρη (μικρή αναφορά στον λογοτέχνη Ζήση Σκάρο)

Ζήσης Σκάρος