• Τα ψίχουλα δεν θα λύσουν ούτε το πρόβλημα της ανεργίας, ούτε το πρόβλημα της φτώχειας, παρά μόνο ο οργανωμένος, μαζικός εξωκοινοβουλευτικός αγώνας

    12 Σεπτεμβρίου 2022

Στην επικαιρότητα