ΟΙΕΛΕ: Αρνείται η κ. Κεραμέως να υπογράψει εφαρμοστικές εγκυκλίους του νόμου της

Ακατανόητη καθυστέρηση με τις εκπαιδευτικές άδειες!