Απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια άνω του ενός εκατομμυρίου σε ελληνικό πανεπιστήμιο

Υπόθεση μεγάλης απάτης