Να μην μπουν επιπρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση των μαθητών των Εσπερινών Σχολείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ομόφωνη απόφαση δημοτικού συμβουλίου κεντρικής Κέρκυρας και διαποντίων νήσων