Μαζική και με παλμό η σήμερινή κινητοποίηση των συνταξιούχων στην Αθήνα

ΕΡΓΑΣ – Εκπαιδευτικός Όμιλος Συνταξιούχων