Η επιτροπεία των δανειστών είναι πάντα εδώ

Το πλαίσιο και οι εντολές είναι δεδομένα