Το ΚΚΕ, οι επιστημονικές υποδείξεις και οι πολιτικές σκοπιμότητες

Ποιος ήταν ο ρόλος του ΚΚΕ όταν κυλούσε το νερό στο αυλάκι