Καρλ Μαρξ – Η διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας

Καρλ Μαρξ